Omvendt betalingspligt for mobiltelefoner m.v.

Nye regler for omvendt betalingspligt for mobiltelefoner m.v.

Den 1. juli trådte nye regler omkring omvendt betalingspligt for moms ved national handel med mobiler m.v. i kraft. Det er nu køber og ikke sælger, der er ansvarlig for at indberette og indbetale moms til SKAT i forbindelse med salg af følgende produkter mellem virksomheder:

  • mobiltelefoner
  • integrerede kredsløbsanordninger (computerchips)
  • spillekonsoler
  • tablet-pc’er
  • bærbare computere

 

Der kan opstilles følgende scenarier:

Når salg udelukkende eller overvejende sker til virksomheder

Hvis sælgeren hovedsagelig sælger disse elektroniske produkter til virksomheder, skal fakturaen ikke indeholde salgsmoms. Men sælgeren har pligt til at oplyse, at der er tale om omvendt betalingspligt på salgsfakturaen.

Sælgeren skal desuden indberette indenlandske leverancer af mobiltelefoner m.v., der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms, i momsangivelsens rubrik C.

Er køber en afgiftspligtig person (se definition forneden), der er momsregistreret, og erhverver sig en af disse elektroniske produkter, skal køber beregne 25% salgsmoms af leverancen. På momsangivelsen skal der i rubrikken salgsmoms indberettes den beregnede 25% salgsmoms, og tilsvarende skal der for den del af købsmomsen, der er fradragsberettiget, indberettes i rubrikken købsmoms.

Er køber en afgiftspligtig person, der ikke er momsregistreret, og erhverver sig en af disse elektroniske produkter, f.eks. læger og tandlæger, skal denne registrere sig for det særlige momsforhold – omvendt betalingspligt, for at indbetale momsen af købet. Der skal på momsangivelsen indberettes 25% salgsmoms i rubrikken salgsmoms.

Har man ikke en momspligtig omsætning, er der ikke mulighed for, at få fradrag for købsmomsen.

Når salg udelukkende eller overvejende sker til private forbrugere

Hvis sælgeren f.eks. er en detailhandler, der hovedsagelig sælger disse elektroniske produkter til private, skal fakturaen indeholde salgsmoms.

Er køber en afgiftspligtig person, der er momsregistreret, og erhverver sig en af disse elektroniske produkter, skal købsmomsen indberettes på momsangivelsen, som hidtil. Der er således ikke sket nogle ændringer.

Er køber en afgiftspligtig person, der ikke er momsregistreret, og erhverver en af disse elektroniske produkter, er salgsmomsen betalt til detailhandleren, og der skal ikke foretages yderligere.

SKAT har udgivet et styresignal, der præciserer reglerne. Læs mere

 

Afgiftspligtig person:

En afgiftspligtig person er en fysisk og juridisk person, der driver selvstændig virksomhed, herunder selvstændige erhvervsdrivende, selskaber og offentlige institutioner.