Momsregnskab

Undgå at bekymre dig om, om du har beregnet dit momstilsvar korrekt! Bogføringshuset kan hjælpe dig med din virksomheds momsregnskab og den tilhørende indberetning til SKAT.

Momsindberetning til SKAT 

For at, jeg kan hjælpe dig med momsindberetningen for din virksomhed, skal du give revisoradgang til Bogføringshuset. Se her hvordan.

Momsregnskab – Indberetningsfrister
Indberetnings- og betalingsfrister er forskellige efter, om din virksomhed skal indberette moms månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt.

Tidspunktet for, hvornår du skal indberette og betale moms afhænger blandt andet af, hvor stor en
momspligtig omsætning din virksomhed har. Nystartede virksomheder skal indberette kvartalsvis moms i mindst 1 1/2 år, og nogle virksomheder har mulighed for at ansøge om frivillig kortere afregningsperioder.

Se fristerne for momsindberetning her

Momsregistrering
Tænker du på at starte en ny virksomhed, kan jeg hjælpe dig med at få momsregistreret din virksomhed, og/eller vejlede dig i, hvad du skal være opmærksom på.

Ved salg til EU-lande
Foretager din virksomhed salg til EU-lande, har den pligt til hver måned at angive EU salg uden moms til SKAT. Indberetningsperioden kan lempes ved at ansøge om kvartårlig angivelsesperiode.