Årsregnskaber - få hjælp til dit årsregnskab

Bogføringshuset assisterer gerne med udarbejdelse af årsregnskaber.

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskaber gennemgår og afstemmer Bogføringshuset din virksomheds resultatopgørelse, aktiver og passiver for at sikre et retvisende årsregnskab.

Bogføringshuset har revisorer som sparringspartnere ved udarbejdelse af årsregnskab for selvstændige erhvervsdrivende og for selskaber.

 

Opgaver i forbindelse med årsregnskaber

    • For selvstændige erhvervsdrivende kan der efter aftale udarbejdes et årsregnskab, den skattepligtige indkomstopgørelse og regnskabstal til brug for indberetning af oplysningsskema
      til SKAT.
      Hvis aktuelt, vil der i nogle tilfælde blive anbefalet, at en revisor gennemgår årsregnskabet for eventuelle bemærkninger eller anbefalinger.
    • For selskaber, hvis årsregnskaber kræver en revisorpåtegning, klargøres der et regnskabsmateriale til revisor.

 

Læs mere:

Lønadminstration

Hjælp til bogføring

Regnskabssupport