Årsregnskaber - få hjælp til dit årsregnskab

I samråd med en revisor assisterer Bogføringshuset gerne med udarbejdelse af årsregnskaber.

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet gennemgår og afstemmer jeg din virksomheds resultatopgørelse, aktiver og passiver for at sikre et retvisende årsregnskab.

Bogføringshuset har revisorer som sparringspartnere ved udarbejdelse af årsregnskab for selvstændige erhvervsdrivende og for selskaber, hvis regnskaber ikke kræver en revisorpåtegning.

 

Opgaver ifm. årsregnskaber

    • For selvstændige erhvervsdrivende udarbejder jeg en årsrapport og den skattepligtige indkomstopgørelse og indberetter selvangivelsen på vegne af virksomheden til SKAT. Hvis aktuelt, vil jeg i nogle tilfælde anbefale at en registreret revisor gennemgår årsregnskabet for eventuelle bemærkninger eller anbefalinger om f.eks  at indgå i virksomhedsordningen

 

    • For selskaber, hvis årsregnskaber kræver en revisorpåtegning, klargør jeg regnskabsmaterialet til revisor.

 

  • For selskaber, hvis regnskaber ikke kræver en revisorpåtegning vil Bogføringshuset udarbejde selve årsregnskabet samt opstillingen af årsrapporten i samarbejde med revisor. Selvangivelse, den skattepligtige indkomstopgørels m.m. udfærdiges af en revisor, som også vil stå for indberetninger til Erhvervsstyrelsen og SKAT.

 

Læs mere:

Lønadminstration

Hjælp til bogføring

Regnskabssupport